Arkiv för juli 2019

Filmer och låtar inom populärkulturen där strålkastaren vänds mot casino 2023

Filmer och låtar inom populärkulturen där strålkastaren vänds mot casino

Enligt Nationalencyklopedin är populärkultur ett samlingsbegrepp som täcker flera kulturella fält, exempelvis populärlitteratur, populärmusik och populärpress. Encyklopedin utvecklar begreppet och menar att populärkultur är ett vagt begrepp som används i…